Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies
Gezonde aandacht voor alle medewerkers en het gehele bedrijf

Antoine van Loosbroek

Bedrijfsarts (BIG 39031040501)

 

Nadat ik mijn medische opleiding aan de universiteit in Maastricht had afgerond, kwam ik via de dienstplicht bij de Koninklijke Landmacht terecht. Teamwerk en organisatiebelang lopen hier hand in hand met de individuele behoeften van de militairen. De ernst en het belang van het credo 'de keten is zo sterk als de zwakste schakel' is mij hier meer dan eens duidelijk geworden. Fitheid, vitaliteit en inzetbaarheid van zowel de organisatie als ook de medewerkers zijn hier letterlijk van levensbelang. De basis voor de wetenschap dat preventie minimaal zo belangrijk is als curatie is in de omgeving van deze organisatie wel heel duidelijk bij mij gelegd. Onder invloed van deze belangrijke factoren volgde ik de opleiding tot bedrijfsarts bij de NSPOH.
Na meer dan 12 jaar bij de Landmacht maakte ik de overstap naar de financiële wereld. Bij de Arbodienst van de Rabobank vervolgde ik mijn bedrijfsartsen carrière. Binnengekomen bij de bank voor de financiële crisis maakte ik deze in de daarop volgende jaren in alle hevigheid mee. Begrippen als reorganisaties, outsourcing en boventalligheid, waren dagelijkse kost. Behalve als bedrijfsarts beleefde ik die ontwikkeling in de financiële wereld ook als lid van de ondernemingsraad. Dit gaf mij de kans om de ontwikkelingen van een grote organisatie vanuit verschillende perspectieven te leren kennen. 
Na weer ruim 12 jaar bij de Rabobank, besloot ik om de overstap te maken naar de commerciële/externe arbodienstverlening. Ook hier heb ik veel ervaring opgedaan met het spanningsveld van werkgeversbelangen en werknemersbelangen in de arbodienstverlening. Tevens bleek ook hier weer dat er vaak meer overeenkomstige belangen tussen werkgevers en werknemers liggen dan verschillen. De focus op die overeenkomstige belangen is in vrijwel alle gevallen meer oplossingsgericht dan het nutteloze slagveld van het blijven hangen in standpunten en verschillen. 
Nu ben ik per 01-01-2019 op het punt gekomen dat ik mij wil richten op hetgeen ik echt belangrijk vind; de kwaliteit en inhoud van de arbodienstverlening. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat ik dat beter kan als zelfstandig bedrijfsarts. Ik wil hierin geen eenzame professional zijn in arboland, omdat ik een multidisciplinaire, arbobrede, dienstverlening van een essentieel belang acht. Ik denk dit echter met de professionals vanuit mijn netwerk op een veel gerichtere en efficiëntere wijze te kunnen bereiken.