Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies
Gezonde aandacht voor alle medewerkers en het gehele bedrijf

Nieuwsberichten


Nieuws

Feed

05-01-2021, 16:02

Bent U als werkgever voldoende op de hoogte van de Corona regels in Uw bedrijf?

In december 2020 is er aanvullende regelgeving opgenomen in het Arbobesluit met betrekking tot de Corona regelgeving bij bedrijven. In het aangepaste Arbobesluit staat dat tot de noodzakelijke maatregelen en...   Meer


15-06-2020, 09:15

Nieuwe spreekuurlocatie

Vanaf 01-07-2020 is het ook mogelijk om een spreekuur of een keuring af te spreken voor de locatie in Arnhem. Zie hiervoor mijn spreekuurlocaties.   Meer


24-02-2019, 10:52

Laat uw BIG-nummer zien

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een...   Meer


14-12-2018, 17:35

Wet vergoeding affectieschade vanaf 1 januari van toepassing (Bron: ArboRendement 14-12-2018)

Op 1 januari 2019 treedt de Wet vergoeding van affectieschade in werking. Naasten van een slachtoffer van een arbeidsongeval kunnen dan smartengeld eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen...   Meer


28-11-2018, 14:41

Vraag naar bedrijfsartsen groeit en dat blijft zo (Bron: Medisch Contact 28-11-2018)

De nieuwe AMM bevestigt als gezegd de behoefte aan nieuwe bedrijfsartsen. Het tekort voor deze beroepsgroep speelt al langer en zal naar verwachting ook nog wel even aanhouden. Er speelt vergrijzing, dus meer...   Meer