Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies
Gezonde aandacht voor alle medewerkers en het gehele bedrijf

Aansluitingen

Om mijn kennis op peil te houden en actueel te blijven, met andere woorden om mijn professionaliteit op een hoog niveau te kunnen blijven garanderen ben ik bij verschillende instanties aangesloten. 

KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)

www.knmg.nl


NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde)

www.nvab-online.nl


ZFB (Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen)

https://verenigingzfb.nl/