Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies
Gezonde aandacht voor alle medewerkers en het gehele bedrijf

Klachtenregeling

 

Alhoewel mijn streven er altijd op gericht is om tot tevredenheid van iedereen mijn adviezen te verstrekken, kan het zijn dat u niet tevreden bent met/over mijn dienstverlening. 
Natuurlijk wil ik altijd eerst met u samen bekijken of we kunnen komen tot een oplossing van uw onvrede. Indien we niet samen tot een oplossing kunnen komen en uw klacht blijft bestaan is het afhankelijk van de aard van uw klacht hoe u hiermee, indien gewenst, verder kunt gaan.

 

 

Indien de klacht gaat over de inhoud van een advies, bijvoorbeeld over een werkhervattingsadvies, dan kan een second opinion bij een andere bedrijfsarts of het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV, meer passend zijn. Ik zal dat dan in die situaties met u samen bespreken.
Indien de klacht niet gaat over de inhoud van een advies en we samen niet tot een oplossing kunnen komen dan kunt u uw klacht kenbaar maken via de klachtenregeling van de ZfB (Vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen). Deze klachtenregeling vindt u op de web pagina van de ZfB.