Van Loosbroek Bedrijfsgeneeskundig Advies
Gezonde aandacht voor alle medewerkers en het gehele bedrijf

Nieuwsberichten


Nieuws


Terug naar overzicht

05-01-2021

Bent U als werkgever voldoende op de hoogte van de Corona regels in Uw bedrijf?

In december 2020 is er aanvullende regelgeving opgenomen in het Arbobesluit met betrekking tot de Corona regelgeving bij bedrijven.
In het aangepaste Arbobesluit staat dat tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in ieder geval horen:
het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats;
en het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.
Verdere informatie vindt U via:
het arboportaal
artikel 3.2a van het ArbobesluitTerug naar overzicht